Om klubben

Vi er meget aktive på landevejene sommeren igennem, mens om vinteren besøger mange af de andre MC-klubber. Vi har fast klub aften torsdag, men holder der udover en del arrangementer / events. Crazy Heads cmc Highend er en helt igennem neutral, selvstændig & uafhængig MC-klub, der ikke er underlagt andre klubber. Vi har dog et tæt samarbejde med afdelingen Silkeborg.

Formålsparagraf

Klubbens formål er at give folk, der interesserer sig for motorcykler, mulighed for at tage del i et fællesskab og sammenhold omkring motorcykler. Samt at få mulighed for at udveksle erfaringer omkring drift og vedligeholdelse af motorcykler. Endvidere er det klubbens formål at arrangere fælles motorcykeloplevelser, klubaftener, samt fester for såvel medlemmerne som ikke-medlemmer, herunder ture, og socialt samvær. Klubben vil altid bestræbe sig på at fremvise et godt eksempel for motorcyklister, og derved opretholde et godt forhold til alle, samt fremme forståelsen for motorcyklister i Danmark.

Nyt medlem?

For at blive medlem kræver det, at man har motorcykelkørekort samt en Harley Davidson. Som nyt medlem betaler du et månedligt kontingent, samt et fast beløb, hvis du har din HD opmagasineret i klubben, som opkræves i januar. For støttemedlemmer er der et fast årligt kontingent. Beløbene oplyses ved henvendelse om evt optagelse i klubben. Vi har individuelle prøveperioder der afhænger af interesse, involvering, samt deltagelse i klubbens aktiviteter. Vi forventer med andre ord, at man deltager aktivt i klubben, dvs på køreture og arrangementer mm. Ikke nødvendigvis hver gang, men så vi lærer hinanden at kende og stoler på hinanden. Du kan få mere at vide ved henvendelse i klubben.

Kig forbi

Er du interesseret, så kig forbi en torsdag aften ved Crazy Heads cmc Highlands klubhus på Knivholtvej 9 9900 Frederikshavn. Du kan også følge med her på hjemmesiden, Facebook eller komme med til et af vores arrangementer/events.

Mc crazy heads Frederikshavn, Knivholtvej 9 9900 Frederikshavn